Turcă | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Zusammenfassend...
Özetlemek gerekirse ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Zusammenfassend...
Kısacası ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Im Großen und Ganzen...
Sonuç olarak ...
Pentru a evalua lucrarea în general
Insgesamt...
Genel olarak ...
Pentru a evalua lucrarea în general
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
... bizi ... sonucuna götürür.
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
All dies deutet darauf hin, dass...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Alles in allem...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze