Daneză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Εν περιλήψει,...
Til at opsummere...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Εν ολίγοις,...
Summarisk,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Εν συντομία,...
Alt i alt...
Pentru a evalua lucrarea în general
Σε γενικές γραμμές,...
I det store og hele...
Pentru a evalua lucrarea în general
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...fører os til den konklusion at...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Vi kan derefter se at...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Alt dette peger på det faktum at...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Συνοπτικά...
Ligevægtigt...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze