Engleză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
We opened this paper by noting…
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
The foregoing discussion has attempted to…
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
The hypotheses were tested with data covering…
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Εν περιλήψει,...
To sum up…
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Εν ολίγοις,...
In summary, …
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Εν συντομία,...
All in all…
Pentru a evalua lucrarea în general
Σε γενικές γραμμές,...
By and large…
Pentru a evalua lucrarea în general
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
…leads us to the conclusion that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
The arguments given above prove that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
We can see then, that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
All of this points to the fact that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Understanding...can help reveal…
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Συνοπτικά...
On balance…
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze