Finlandeză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Εν περιλήψει,...
Yhteenvetona...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Εν ολίγοις,...
Yhteenvetona...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Εν συντομία,...
Kaiken kaikkiaan
Pentru a evalua lucrarea în general
Σε γενικές γραμμές,...
Yleisesti ottaen
Pentru a evalua lucrarea în general
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Näemme siis, että...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Συνοπτικά...
Kaiken kaikkiaan
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze