Portugheză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Este trabalho começou apontando...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
A prévia discussão buscou...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Εν περιλήψει,...
Resumindo, ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Εν ολίγοις,...
Em suma, ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Εν συντομία,...
Em síntese, ...
Pentru a evalua lucrarea în general
Σε γενικές γραμμές,...
De modo geral, ...
Pentru a evalua lucrarea în general
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...nos leva à conclusão de que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Pode-se ver então que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Συνοπτικά...
Recapitulando, ...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze