Maghiară | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Riassumendo...
Összefoglalva, ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Concludendo...
Összefoglalva ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Complessivamente...
Összességében ...
Pentru a evalua lucrarea în general
In generale...
Egészében véve ...
Pentru a evalua lucrarea în general
.... ci porta a concludere che...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Siamo dunque portati a credere che...
Láthatjuk, hogy ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Tirando le somme...
Összevetve...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze