Olandeză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Riassumendo...
Samengevat ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Concludendo...
Samenvattend ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Complessivamente...
Al met al ...
Pentru a evalua lucrarea în general
In generale...
Over het geheel ...
Pentru a evalua lucrarea în general
.... ci porta a concludere che...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Siamo dunque portati a credere che...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Alles wijst erop dat ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Tirando le somme...
Over het geheel genomen ...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze