Rusă | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Мы начали доклад с того, что...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Последующее обсуждение было попыткой...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Riassumendo...
Подводя итог...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Concludendo...
Подводя итог...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Complessivamente...
В целом...
Pentru a evalua lucrarea în general
In generale...
В общем...
Pentru a evalua lucrarea în general
.... ci porta a concludere che...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Siamo dunque portati a credere che...
Таким образом мы видим, что...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Все это указывает на то, что...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Tirando le somme...
В балансе...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze