Chineză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
我们以说明...开始这篇论文
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
前述の議論は・・・・するためのものだった。
前面的讨论旨在...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
假设被...方面的数据验证
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
結論として、・・・・
总结来说,...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
まとめると、・・・・
归纳一下,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
全体に目を向けると、・・・・
总之,...
Pentru a evalua lucrarea în general
全般的に見て、・・・・
总体而言,...
Pentru a evalua lucrarea în general
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...让我们得出...的结论
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
前述の議論は・・・・を証明している。
上述论据证实...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
・・・・ということが見て取れる。
我们可以看出...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
これらの全てが・・・・という事実を示している。
所有这些都指向...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
了解...可以帮助揭示...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
あらゆる点から見て、・・・・
权衡一下,...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
したがって、・・・・という事実がある。
因此,我们的论点是有一些因素...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze