Engleză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
We opened this paper by noting…
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
The foregoing discussion has attempted to…
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
The hypotheses were tested with data covering…
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Összefoglalva, ...
To sum up…
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Összefoglalva ...
In summary, …
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Összességében ...
All in all…
Pentru a evalua lucrarea în general
Egészében véve ...
By and large…
Pentru a evalua lucrarea în general
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
…leads us to the conclusion that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
The arguments given above prove that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Láthatjuk, hogy ...
We can see then, that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
All of this points to the fact that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
A .... megértése segíthet felfedni ....
Understanding...can help reveal…
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Összevetve...
On balance…
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze