Italiană | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Összefoglalva, ...
Riassumendo...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Összefoglalva ...
Concludendo...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Összességében ...
Complessivamente...
Pentru a evalua lucrarea în general
Egészében véve ...
In generale...
Pentru a evalua lucrarea în general
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
.... ci porta a concludere che...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Láthatjuk, hogy ...
Siamo dunque portati a credere che...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
A .... megértése segíthet felfedni ....
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Összevetve...
Tirando le somme...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze