Română | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Összefoglalva, ...
Însumând totul...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Összefoglalva ...
Rezumând,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Összességében ...
Per ansamblu...
Pentru a evalua lucrarea în general
Egészében véve ...
În mare...
Pentru a evalua lucrarea în general
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
...ne duce la concluzia că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Láthatjuk, hogy ...
Putem observa prin urmare că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
A .... megértése segíthet felfedni ....
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Összevetve...
Pentru a restabili echilibrul...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze