Italiană | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Samengevat ...
Riassumendo...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Samenvattend ...
Concludendo...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Al met al ...
Complessivamente...
Pentru a evalua lucrarea în general
Over het geheel ...
In generale...
Pentru a evalua lucrarea în general
... leidt ons tot de conclusie dat ...
.... ci porta a concludere che...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Siamo dunque portati a credere che...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Alles wijst erop dat ...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Over het geheel genomen ...
Tirando le somme...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze