Portugheză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Este trabalho começou apontando...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
A prévia discussão buscou...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Samengevat ...
Resumindo, ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Samenvattend ...
Em suma, ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Al met al ...
Em síntese, ...
Pentru a evalua lucrarea în general
Over het geheel ...
De modo geral, ...
Pentru a evalua lucrarea în general
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...nos leva à conclusão de que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Pode-se ver então que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Alles wijst erop dat ...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Over het geheel genomen ...
Recapitulando, ...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze