Română | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Samengevat ...
Însumând totul...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Samenvattend ...
Rezumând,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Al met al ...
Per ansamblu...
Pentru a evalua lucrarea în general
Over het geheel ...
În mare...
Pentru a evalua lucrarea în general
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...ne duce la concluzia că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Putem observa prin urmare că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Alles wijst erop dat ...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Over het geheel genomen ...
Pentru a restabili echilibrul...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze