Suedeză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hypoteserna testades med data från ...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Samengevat ...
Sammanfattningsvis ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Samenvattend ...
För att sammanfatta ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Al met al ...
Till slut...
Pentru a evalua lucrarea în general
Over het geheel ...
I stort sett/På det stora hela ...
Pentru a evalua lucrarea în general
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... leder oss till slutsatsen att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Argumenten ovan visar att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Vi kan då se att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Alles wijst erop dat ...
Allt detta pekar på att ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Over het geheel genomen ...
På det hela taget ...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze