Thailandeză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Samengevat ...
สรุปทั้งหมด...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Samenvattend ...
โดยสรุป...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Al met al ...
ทั้งหมด...
Pentru a evalua lucrarea în general
Over het geheel ...
โดยภาพรวมแล้ว...
Pentru a evalua lucrarea în general
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Alles wijst erop dat ...
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Over het geheel genomen ...
โดยสมดุลแล้ว...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze