Franceză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Podsumowując, ...
Pour résumer...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
W podsumowaniu, ...
En résumé...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
W sumie...
Globalement...
Pentru a evalua lucrarea în general
Ogólnie...
Dans l'ensemble...
Pentru a evalua lucrarea în general
...prowadzi do wniosku, że...
...nous amène à la conclusion que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Widzimy więc, że...
On peut alors voir que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Tout cela indique que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Ogólnie rzecz biorąc, ...
En définitive...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze