Japoneză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Podsumowując, ...
結論として、・・・・
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
W podsumowaniu, ...
まとめると、・・・・
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
W sumie...
全体に目を向けると、・・・・
Pentru a evalua lucrarea în general
Ogólnie...
全般的に見て、・・・・
Pentru a evalua lucrarea în general
...prowadzi do wniosku, że...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
前述の議論は・・・・を証明している。
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Widzimy więc, że...
・・・・ということが見て取れる。
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Ogólnie rzecz biorąc, ...
あらゆる点から見て、・・・・
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
したがって、・・・・という事実がある。
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze