Română | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Podsumowując, ...
Însumând totul...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
W podsumowaniu, ...
Rezumând,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
W sumie...
Per ansamblu...
Pentru a evalua lucrarea în general
Ogólnie...
În mare...
Pentru a evalua lucrarea în general
...prowadzi do wniosku, że...
...ne duce la concluzia că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Widzimy więc, że...
Putem observa prin urmare că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Pentru a restabili echilibrul...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze