Cehă | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Este trabalho começou apontando...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
A prévia discussão buscou...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Resumindo, ...
Abych to shrnul(a),...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Em suma, ...
Souhrnně lze říci,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Em síntese, ...
Celkem vzato...
Pentru a evalua lucrarea în general
De modo geral, ...
Celkem vzato...
Pentru a evalua lucrarea în general
...nos leva à conclusão de que...
... nás vede k závěru, že...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Pode-se ver então que...
Vidíme tedy, že...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Tudo isso aponta para o fato que ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Recapitulando, ...
Zároveň...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze