Olandeză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Este trabalho começou apontando...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
A prévia discussão buscou...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Resumindo, ...
Samengevat ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Em suma, ...
Samenvattend ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Em síntese, ...
Al met al ...
Pentru a evalua lucrarea în general
De modo geral, ...
Over het geheel ...
Pentru a evalua lucrarea în general
...nos leva à conclusão de que...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Os argumentos apresentados acima provam que ...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Pode-se ver então que...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Tudo isso aponta para o fato que ...
Alles wijst erop dat ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Recapitulando, ...
Over het geheel genomen ...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze