Română | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Este trabalho começou apontando...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
A prévia discussão buscou...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Resumindo, ...
Însumând totul...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Em suma, ...
Rezumând,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Em síntese, ...
Per ansamblu...
Pentru a evalua lucrarea în general
De modo geral, ...
În mare...
Pentru a evalua lucrarea în general
...nos leva à conclusão de que...
...ne duce la concluzia că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Pode-se ver então que...
Putem observa prin urmare că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Tudo isso aponta para o fato que ...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Recapitulando, ...
Pentru a restabili echilibrul...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze