Arabă | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Însumând totul...
لتلخيص ما سبق...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Rezumând,...
إجمالاً، ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Per ansamblu...
إجمالا...
Pentru a evalua lucrarea în general
În mare...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Pentru a evalua lucrarea în general
...ne duce la concluzia că...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Putem observa prin urmare că...
نستطيع أن نرى أنّ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Toate aceste argumente indică faptul că...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Pentru a restabili echilibrul...
في نهاية الأمر...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze