Cehă | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Însumând totul...
Abych to shrnul(a),...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Rezumând,...
Souhrnně lze říci,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Per ansamblu...
Celkem vzato...
Pentru a evalua lucrarea în general
În mare...
Celkem vzato...
Pentru a evalua lucrarea în general
...ne duce la concluzia că...
... nás vede k závěru, že...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Putem observa prin urmare că...
Vidíme tedy, že...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Toate aceste argumente indică faptul că...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Pentru a restabili echilibrul...
Zároveň...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze