Daneză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Însumând totul...
Til at opsummere...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Rezumând,...
Summarisk,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Per ansamblu...
Alt i alt...
Pentru a evalua lucrarea în general
În mare...
I det store og hele...
Pentru a evalua lucrarea în general
...ne duce la concluzia că...
...fører os til den konklusion at...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Putem observa prin urmare că...
Vi kan derefter se at...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Toate aceste argumente indică faptul că...
Alt dette peger på det faktum at...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Pentru a restabili echilibrul...
Ligevægtigt...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze