Germană | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Însumând totul...
Zusammenfassend...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Rezumând,...
Zusammenfassend...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Per ansamblu...
Im Großen und Ganzen...
Pentru a evalua lucrarea în general
În mare...
Insgesamt...
Pentru a evalua lucrarea în general
...ne duce la concluzia că...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Putem observa prin urmare că...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Toate aceste argumente indică faptul că...
All dies deutet darauf hin, dass...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Pentru a restabili echilibrul...
Alles in allem...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze