Japoneză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Însumând totul...
結論として、・・・・
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Rezumând,...
まとめると、・・・・
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Per ansamblu...
全体に目を向けると、・・・・
Pentru a evalua lucrarea în general
În mare...
全般的に見て、・・・・
Pentru a evalua lucrarea în general
...ne duce la concluzia că...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
前述の議論は・・・・を証明している。
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Putem observa prin urmare că...
・・・・ということが見て取れる。
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Toate aceste argumente indică faptul că...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Pentru a restabili echilibrul...
あらゆる点から見て、・・・・
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
したがって、・・・・という事実がある。
Se folosește pentru a da o concluzie finală
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze