Maghiară | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Însumând totul...
Összefoglalva, ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Rezumând,...
Összefoglalva ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Per ansamblu...
Összességében ...
Pentru a evalua lucrarea în general
În mare...
Egészében véve ...
Pentru a evalua lucrarea în general
...ne duce la concluzia că...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Putem observa prin urmare că...
Láthatjuk, hogy ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Toate aceste argumente indică faptul că...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Pentru a restabili echilibrul...
Összevetve...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze