Rusă | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Мы начали доклад с того, что...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Последующее обсуждение было попыткой...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Însumând totul...
Подводя итог...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Rezumând,...
Подводя итог...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Per ansamblu...
В целом...
Pentru a evalua lucrarea în general
În mare...
В общем...
Pentru a evalua lucrarea în general
...ne duce la concluzia că...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Putem observa prin urmare că...
Таким образом мы видим, что...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Toate aceste argumente indică faptul că...
Все это указывает на то, что...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Pentru a restabili echilibrul...
В балансе...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze