Spaniolă | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Însumând totul...
En resumen,...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Rezumând,...
En síntesis,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Per ansamblu...
En definitiva,...
Pentru a evalua lucrarea în general
În mare...
En términos generales,...
Pentru a evalua lucrarea în general
...ne duce la concluzia că...
... nos lleva a la conclusión de que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Putem observa prin urmare că...
Podemos evidenciar que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Toate aceste argumente indică faptul că...
Todo esto apunta a...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Pentru a restabili echilibrul...
En resumen...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze