Finlandeză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Мы начали доклад с того, что...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Последующее обсуждение было попыткой...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Гипотезы были проверены на практике путем...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Подводя итог...
Yhteenvetona...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Подводя итог...
Yhteenvetona...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
В целом...
Kaiken kaikkiaan
Pentru a evalua lucrarea în general
В общем...
Yleisesti ottaen
Pentru a evalua lucrarea în general
... позволяет нам сделать вывод, что...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Таким образом мы видим, что...
Näemme siis, että...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Все это указывает на то, что...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
В балансе...
Kaiken kaikkiaan
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze