Maghiară | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Мы начали доклад с того, что...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Последующее обсуждение было попыткой...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Гипотезы были проверены на практике путем...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Подводя итог...
Összefoglalva, ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Подводя итог...
Összefoglalva ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
В целом...
Összességében ...
Pentru a evalua lucrarea în general
В общем...
Egészében véve ...
Pentru a evalua lucrarea în general
... позволяет нам сделать вывод, что...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Таким образом мы видим, что...
Láthatjuk, hogy ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Все это указывает на то, что...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
В балансе...
Összevetve...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze