Spaniolă | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Мы начали доклад с того, что...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Последующее обсуждение было попыткой...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Гипотезы были проверены на практике путем...
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Подводя итог...
En resumen,...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Подводя итог...
En síntesis,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
В целом...
En definitiva,...
Pentru a evalua lucrarea în general
В общем...
En términos generales,...
Pentru a evalua lucrarea în general
... позволяет нам сделать вывод, что...
... nos lleva a la conclusión de que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Таким образом мы видим, что...
Podemos evidenciar que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Все это указывает на то, что...
Todo esto apunta a...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
В балансе...
En resumen...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze