Finlandeză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
En resumen,...
Yhteenvetona...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
En síntesis,...
Yhteenvetona...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
En definitiva,...
Kaiken kaikkiaan
Pentru a evalua lucrarea în general
En términos generales,...
Yleisesti ottaen
Pentru a evalua lucrarea în general
... nos lleva a la conclusión de que...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Podemos evidenciar que...
Näemme siis, että...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Todo esto apunta a...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
En resumen...
Kaiken kaikkiaan
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze