Maghiară | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
En resumen,...
Összefoglalva, ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
En síntesis,...
Összefoglalva ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
En definitiva,...
Összességében ...
Pentru a evalua lucrarea în general
En términos generales,...
Egészében véve ...
Pentru a evalua lucrarea în general
... nos lleva a la conclusión de que...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Los argumentos antes mencionados prueban que...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Podemos evidenciar que...
Láthatjuk, hogy ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Todo esto apunta a...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
En resumen...
Összevetve...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze