Poloneză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
La discusión anterior ha tenido la intención de...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
En resumen,...
Podsumowując, ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
En síntesis,...
W podsumowaniu, ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
En definitiva,...
W sumie...
Pentru a evalua lucrarea în general
En términos generales,...
Ogólnie...
Pentru a evalua lucrarea în general
... nos lleva a la conclusión de que...
...prowadzi do wniosku, że...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Podemos evidenciar que...
Widzimy więc, że...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Todo esto apunta a...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
En resumen...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze