Română | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
En resumen,...
Însumând totul...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
En síntesis,...
Rezumând,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
En definitiva,...
Per ansamblu...
Pentru a evalua lucrarea în general
En términos generales,...
În mare...
Pentru a evalua lucrarea în general
... nos lleva a la conclusión de que...
...ne duce la concluzia că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Podemos evidenciar que...
Putem observa prin urmare că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Todo esto apunta a...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
En resumen...
Pentru a restabili echilibrul...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze