Cehă | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hypoteserna testades med data från ...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Sammanfattningsvis ...
Abych to shrnul(a),...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
För att sammanfatta ...
Souhrnně lze říci,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Till slut...
Celkem vzato...
Pentru a evalua lucrarea în general
I stort sett/På det stora hela ...
Celkem vzato...
Pentru a evalua lucrarea în general
... leder oss till slutsatsen att ...
... nás vede k závěru, že...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Argumenten ovan visar att ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Vi kan då se att ...
Vidíme tedy, že...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Allt detta pekar på att ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
På det hela taget ...
Zároveň...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze