Franceză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Ovanstående diskussion har försökt att ...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hypoteserna testades med data från ...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Sammanfattningsvis ...
Pour résumer...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
För att sammanfatta ...
En résumé...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Till slut...
Globalement...
Pentru a evalua lucrarea în general
I stort sett/På det stora hela ...
Dans l'ensemble...
Pentru a evalua lucrarea în general
... leder oss till slutsatsen att ...
...nous amène à la conclusion que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Argumenten ovan visar att ...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Vi kan då se att ...
On peut alors voir que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Allt detta pekar på att ...
Tout cela indique que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
På det hela taget ...
En définitive...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze