Greacă | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hypoteserna testades med data från ...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Sammanfattningsvis ...
Εν περιλήψει,...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
För att sammanfatta ...
Εν ολίγοις,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Till slut...
Εν συντομία,...
Pentru a evalua lucrarea în general
I stort sett/På det stora hela ...
Σε γενικές γραμμές,...
Pentru a evalua lucrarea în general
... leder oss till slutsatsen att ...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Argumenten ovan visar att ...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Vi kan då se att ...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Allt detta pekar på att ...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
På det hela taget ...
Συνοπτικά...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze