Română | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hypoteserna testades med data från ...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Sammanfattningsvis ...
Însumând totul...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
För att sammanfatta ...
Rezumând,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Till slut...
Per ansamblu...
Pentru a evalua lucrarea în general
I stort sett/På det stora hela ...
În mare...
Pentru a evalua lucrarea în general
... leder oss till slutsatsen att ...
...ne duce la concluzia că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Argumenten ovan visar att ...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Vi kan då se att ...
Putem observa prin urmare că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Allt detta pekar på att ...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
På det hela taget ...
Pentru a restabili echilibrul...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze