Franceză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
สรุปทั้งหมด...
Pour résumer...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
โดยสรุป...
En résumé...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
ทั้งหมด...
Globalement...
Pentru a evalua lucrarea în general
โดยภาพรวมแล้ว...
Dans l'ensemble...
Pentru a evalua lucrarea în general
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
...nous amène à la conclusion que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
เราสามารถเห็นได้ว่า...
On peut alors voir que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Tout cela indique que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
โดยสมดุลแล้ว...
En définitive...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze