Poloneză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
สรุปทั้งหมด...
Podsumowując, ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
โดยสรุป...
W podsumowaniu, ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
ทั้งหมด...
W sumie...
Pentru a evalua lucrarea în general
โดยภาพรวมแล้ว...
Ogólnie...
Pentru a evalua lucrarea în general
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
...prowadzi do wniosku, że...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Widzimy więc, że...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
โดยสมดุลแล้ว...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze