Engleză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
We opened this paper by noting…
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
The foregoing discussion has attempted to…
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
The hypotheses were tested with data covering…
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Özetlemek gerekirse ...
To sum up…
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Kısacası ...
In summary, …
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Sonuç olarak ...
All in all…
Pentru a evalua lucrarea în general
Genel olarak ...
By and large…
Pentru a evalua lucrarea în general
... bizi ... sonucuna götürür.
…leads us to the conclusion that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
The arguments given above prove that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Daha sonra görebiliriz ki ...
We can see then, that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
All of this points to the fact that…
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Understanding...can help reveal…
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Tarafsız olarak düşünürsek ...
On balance…
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze