Franceză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Özetlemek gerekirse ...
Pour résumer...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Kısacası ...
En résumé...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Sonuç olarak ...
Globalement...
Pentru a evalua lucrarea în general
Genel olarak ...
Dans l'ensemble...
Pentru a evalua lucrarea în general
... bizi ... sonucuna götürür.
...nous amène à la conclusion que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Daha sonra görebiliriz ki ...
On peut alors voir que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Tout cela indique que...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Tarafsız olarak düşünürsek ...
En définitive...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze