Germană | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Özetlemek gerekirse ...
Zusammenfassend...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Kısacası ...
Zusammenfassend...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Sonuç olarak ...
Im Großen und Ganzen...
Pentru a evalua lucrarea în general
Genel olarak ...
Insgesamt...
Pentru a evalua lucrarea în general
... bizi ... sonucuna götürür.
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Daha sonra görebiliriz ki ...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
All dies deutet darauf hin, dass...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Alles in allem...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze