Greacă | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Özetlemek gerekirse ...
Εν περιλήψει,...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Kısacası ...
Εν ολίγοις,...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Sonuç olarak ...
Εν συντομία,...
Pentru a evalua lucrarea în general
Genel olarak ...
Σε γενικές γραμμές,...
Pentru a evalua lucrarea în general
... bizi ... sonucuna götürür.
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Daha sonra görebiliriz ki ...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Συνοπτικά...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze