Olandeză | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Özetlemek gerekirse ...
Samengevat ...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Kısacası ...
Samenvattend ...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Sonuç olarak ...
Al met al ...
Pentru a evalua lucrarea în general
Genel olarak ...
Over het geheel ...
Pentru a evalua lucrarea în general
... bizi ... sonucuna götürür.
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Daha sonra görebiliriz ki ...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Alles wijst erop dat ...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Over het geheel genomen ...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze