Rusă | Expresii - Academic | Încheierea

Încheierea - Rezumarea

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Мы начали доклад с того, что...
Se folosește pentru a începe un rezumat al lucrării
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Последующее обсуждение было попыткой...
Se folosește pentru a descrie scopul urmărit de-a lungul lucrării
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Гипотезы были проверены на практике путем...
Se folosește pentru a descrie datele folosite şi modul cum acestea te-au ajutat să îţi construieşti argumentele
Özetlemek gerekirse ...
Подводя итог...
Se folosește ca o exprimare generală menită să descrie ceea ce ai urmărit în lucrare
Kısacası ...
Подводя итог...
Se folosește ca o introducere generală pentru a descrie ceea ce ai urmărit să demonstrezi în lucrare

Încheierea - Concluzionarea

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Se folosește pentru a rezuma şi a expune rezultatul principal al tezei
Sonuç olarak ...
В целом...
Pentru a evalua lucrarea în general
Genel olarak ...
В общем...
Pentru a evalua lucrarea în general
... bizi ... sonucuna götürür.
... позволяет нам сделать вывод, что...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală susţinută cu argumente solide
Daha sonra görebiliriz ki ...
Таким образом мы видим, что...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Все это указывает на то, что...
Se folosește pentru a exprima concluzia finală după ce am argumentat
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Se folosește pentru a demonstra anumite lucruri în vederea susţinerii concluziei
Tarafsız olarak düşünürsek ...
В балансе...
Se folosește pentru a emite o evaluare imparţială asupra propriilor constatări
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Se folosește pentru a admite în concluzie potenţialii factori limitatori legaţi de lucrare
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Se folosește pentru a da o concluzie finală
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Se folosește pentru a admite ideile împrumutate
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Se folosește pentru a accentua concluzia principală a lucrării
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Se folosește pentru a explica ceea ce-și propune lucrarea să demonstreze